Základní sleva na poplatníka 2021

Každý zaměstnanec a každý kdo platí daň s z příjmu fyzických osob má nárok na Základní slevu na poplatníka. Zaměstnanci mají při výpočtu měsíční čisté mzdy nárok na měsíční slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, osoby samostatně výdělečně činné uplatňují slevu na poplatníka vždy až za celý kalendářní rok. Za celý rok 2022 činí sleva na poplatníka 30 840 Kč. Zaměstnanci obvykle uplatňují slevu na poplatníka měsíčně, a to ve výši 2570 Kč, díky čemuž je jim vyplácena vyšší čistá mzda. To většinou platí i pro pracovní dohody, kam patří dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Živnostníci naopak uplatnění slevy na dani využívají až v daňovém přiznání, čímž se sníží roční vypočtená daň z příjmů. Nezapomeňte uplatňovat také další slevy na které vám ze zákona o dani z příjmu připadá nárok.