Reklamace zboží

Obecný popis reklamace zboží je následující: Reklamace zboží je proces, kdy kupující uplatňuje svá práva v případě, že zakoupené zboží má nějakou vadu nebo nedostatek. Reklamaci může kupující podat osobně v obchodě, kde zboží koupil, nebo písemně u internetového prodejce. K reklamaci je potřeba mít doklad o koupi zboží (faktura, účtenka) a popsat zjištěnou závadu. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího podání1. Pokud to není možné ihned, měl by sepsat s kupujícím reklamační protokol. Kupující má právo na opravu nebo výměnu vadného zboží, na vrácení peněz nebo na slevu z ceny. Možnost reklamace je ukotvena v zákoně. Podmínky uplatnění odpovědnosti za vady prodané věci (tzv. reklamace) upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. O některých dalších okolnostech souvisejících s reklamováním pojednává zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Od 6. ledna 2023 platí novela zákona o ochraně spotřebitele, která mění některá pravidla pro reklamace. Například prodejce je nově odpovědný jen za vady, které mělo zboží již při převzetí a pokud se vada projeví po delší době než 1 rok, musí spotřebitel prokázat, že ji nezpůsobil.