Program je unikátním řešením založeným na vědě

Program učení se angličtiny od scilearn.cz je unikátním řešením, které je vytvořené neurovědci. Toto řešení je chráněno více než 80 patenty z oboru učení. Zaměřuje se na přípravu mozku na angličtinu. Většina problémů s učením se jazyků totiž nespočívá v talentu, ale v nedokonalém otisku anglických fenoménů. Speciální technologie roztažení řeči pomůže studentovi vytvořit správné otisky hlásek a tím zdokonalit porozumění i výslovnost. Trénink mozku v angličtině pomáhá rozvíjet základní kognitivní funkce jako je paměť, soustředění, zpracování a řazení informací. Tím se zrychlí proces učení a student získá v angličtině schopnost přemýšlet. Program je skvělý i pro děti s poruchami učení. Součástí je také unikátní technologie rozpoznání hlasu, která dokáže opravovat studenta. Měří počet správně přečtených slov za minutu a testuje porozumění textu.