Pětiletá záruka TCL - PRODLOUŽENO!

Pokud se rozhodnete zakoupit si spotřebič, tedy televizor, značky TCL, získáváte nárok na záruku 5 let pokud svůj produkt zaregistrujete. Od 1. 7. do 31. 12. 2022 si zakupte vybraný televizor TCL QLED . Vybírat můžete z nabídky na ALza.cz. Do 30 dnů od zakoupení zaregistrujte produkt na stránkách výrobce. Po úspěšné registraci Vám bude prodloužena záruka na 5 let. Kompletní pravidla prodloužené záruky naleznete na stránkách výrobce. Akce TCL prodloužená záruka na 5 let po registraci se vztahuje na níže uvedené modely, zakoupené od 1. 07.2022. do 31.12.2022. v České republice a zaregistrované zákazníkem na webové stránce tcl-promotion.com/cz do 30ti dnů od nákupu: MODELY: 43C725, 50C725, 55C725, 65C725, 75C725 55C728/55C729, 65C728, 75C728, 55C825, 65C825 65X925, 75X925, 43C635, 50C635, 55C635, 65C635, 75C635, 43C639, 50C639, 55C639, 40C735, 50C735, 55C735, 65C735, 75C735, 98C735, 55C739, 65C739, 55C835, 65C835, 75C835, 65C935, 75C935 Prodloužená záruka na produkty TCL je součástí TCL Care. Předmětem TCL CARE může být jakékoliv elektronické zařízení (dále jen "zařízení" nebo "elektronický přístroj") podrobněji popsané na daňovém dokladu, a příslušenství v originálním balení zakoupené společně s uvedeným zařízením. Všeobecné obchodní podmínky TCL CARE jsou v souladu se zákony země, na kterou se smlouva vztahuje Předměty, na které se nevztahuje TCL CARE: a) vyměnitelné externí pevné disky; b) pomocné a spotřební materiály definované výrobcem jako spotřební materiál nebo spotřební díly; c) všechny druhy nástrojů; d) ostatní díly, které je nutné, soudě podle zkušeností, vyměnit během životnosti elektronického zařízení, a v každém případě pryžové díly, ložiska, radiální těsnění hřídelí, topná tělesa; e) samostatně zakoupené příslušenství; f) všechny druhy softwaru; g) zařízení dodaná s vadou, jakož i sériové chyby výrobce; h) dodatečně nebo následně zakoupené příslušenství nebo vybavení. Pokud se jedná o nedbalost, záruka se vztahuje pouze na lehkou nedbalost. V případě hrubé nedbalosti znalec posoudí a ověří příčinu poškození zařízení. Každé poškození vzniklé v důsledku nesprávného použití, úmyslného poškození, úmyslu,nesprávné manipulace, nesprávné nebo nepředvídatelné likvidace se považuje za porušení povinnosti náležité péče, kterou Uživatel zakoupením zařízení převzal, a takové poškození není pokryto; Společnost TCL provede opravu nebo výměnu a zaručí řádný provoz elektronického zařízení zakoupeného Uživatelem a krytého zárukou TCL CARE pouze v případě nepředvídatelných a náhle vzniklých poškození nebo zásahů do předmětu krytého zárukou TCL CARE. Nepředvídatelné škody jsou takové, které Uživatel nepředvídal či nemohl včas předvídat, ani je nemohl předvídat při vynaložení obvyklé péče, přičemž je vyloučena pouze hrubá nedbalost, pro kterousi TCL vyhrazuje právo neprovést výplatu náhrady škody za nastalou škodní událost. Společnost TCL provede opravu nebo výměnu a zaručí řádný provoz elektronického zařízení zakoupeného Uživatelem a krytého zárukou TCL CARE, pokud takové zařízení utrpí škodu způsobenou vadou materiálu nebo konstrukce po uplynutí záruky výrobce (prodloužená záruka). Podmínkou pro získání záruky není pořizovací cena. Pokud nakupujete na Alza.cz nebo u jiných prodejců, stále můžete využívat slevové kupóny a kódy se kterými můžete při samotném nákupu ušetřit.