Dárkové poukazy daňově uznatelné

Pokud se poskytnutí daru nepovažuje za dodání zboží podle zákona o dani z přidané hodnoty a jsou splněny podmínky, že dar je poskytnut v rámci ekonomické činnosti a jeho hodnota nepřesáhne 500 Kč bez daně, poskytovatel při poskytnutí daru neodvádí DPH na výstupu. Dárky mohou být poskytnuty zákazníkům, zaměstnancům nebo dodavatelům. Hodnota darů by měla být vyloučena ze zdanitelných plnění. To však platí pouze v případě, že jsou poskytovány v rámci ekonomické činnosti a nejsou určeny k dalšímu prodeji. Jsou-li tyto podmínky splněny a poskytnete-li svému zákazníkovi dárek alespoň jednou ročně, nemusíte při jeho poskytnutí odvádět DPH na výstupu. Zde je návod, jak to funguje: Dárky se podle zákona o dani z přidané hodnoty nepovažují za dodání zboží, pokud splňují všechny následující podmínky: -Dárek je poskytován v rámci ekonomické činnosti. -Hodnota nepřesahuje 500 Kč bez daně -Poskytovatel při poskytnutí daru neodvádí DPH na výstupu